Siła symulacji w procesie uczenia się

Pamiętacie Dee Dee z Laboratorium Dextera i jej charakterystyczne zdanie Ooooh... Co robi ten przycisk? Podobnie jak Dee Dee, kiedy dzieci zadają to pytanie, zazwyczaj trzymają palce na przycisku i naciskają go natychmiast po tym, jak skończą wypowiadać pytanie.

Mimo że je zadają, nie są zainteresowane teoretycznym wyjaśnieniem działania przycisku. Chcą zobaczyć, jak to naprawdę działa, i chcą tego doświadczyć na własnej skórze. Dziecięca ciekawość nie może być zaspokojona czystymi wyjaśnieniami; ono potrzebuje demonstracji i musi spróbować wszystkiego na własną rękę.

I to trwa aż do dorosłości. Głód wiedzy u uczniów nie może być zaspokojony suchymi teoretycznymi pojęciami; muszą oni zobaczyć, jak teorie te mają zastosowanie w prawdziwym życiu.

Teorie są szczególnie ważne, ponieważ pierwszym krokiem do zostania specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie jest zbudowanie podstaw teoretycznych. Ale jednocześnie, posiadanie ogromnej wiedzy teoretycznej nie wystarczy, aby stać się prawdziwym znawcą danej dziedziny. Jest wiele rzeczy, których można się nauczyć z książek, ale teoria powinna być zawsze poparta wiedzą praktyczną.

Nauka i praktyka czynią mistrza.

Ale co z sytuacjami, w których dane są niewystarczające lub niewiarygodne, i/lub zastosowanie teorii w praktyce wiąże się z poważnym, może nawet zagrażającym życiu ryzykiem?

Praktyczne zastosowania symulacji

Wyobraźmy sobie, że piloci uczą się latać tylko z książek. Jestem pewien, że latanie nie stałoby się najbezpieczniejszym sposobem podróżowania.

Istnieją pewne dziedziny działalności, w których studenci potrzebują szerokiej praktyki, zanim sprawdzą swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Potrzebują bezpiecznego i kontrolowanego środowiska, w którym będą mogli ocenić siebie w różnych scenariuszach i zdobyć praktyczną wiedzę.

Istnieją przypadki, w których trudno jest odtworzyć sytuacje z życia wzięte w bezpiecznym środowisku. Jeśli pozostaniemy przy przykładzie z pilotami, łatwo zrozumieć dlaczego. Dla nowych pilotów niemożliwe jest sprawdzenie swoich umiejętności w różnych warunkach pogodowych i sytuacjach w prawdziwym jumbo jetcie. Nie ma tam absolutnie żadnego miejsca na błąd i byłoby to całkowicie niebezpieczne.

Na szczęście nie muszą oni ryzykować życia. Dzięki technologii nowi piloci mają do dyspozycji symulatory lotu, które niemal idealnie naśladują rzeczywiste scenariusze, dzięki czemu mogą nauczyć się reagować w różnych warunkach pogodowych bez narażania się na realne ryzyko.

Symulacje nie są jednak zarezerwowane tylko dla pilotów. Mogą być wykorzystywane we wszystkich dziedzinach, na wszystkich poziomach edukacji. Mogą pomóc uczniom szkół średnich w lepszym zrozumieniu pojęć z fizyki i innych skomplikowanych materiałów. Mogą też pomóc studentom medycyny nauczyć się, jak przeprowadzać operacje serca, bez ryzyka utraty życia. Istnieje wiele praktycznych zastosowań symulacji w systemie edukacji.

Symulacje i wysokie wskaźniki zaangażowania

Bez względu na dziedzinę, w której mogą być zastosowane, wszystkie symulacje mają jedną wspólną cechę: utrzymują zaangażowanie studentów podczas całego procesu nauczania.

Wyższy poziom zaangażowania może pomóc przekształcić naukę w interaktywny proces, a dodany czynnik zabawy pomoże wzbudzić zainteresowanie uczniów.

Główną korzyścią płynącą z umożliwienia uczniom interakcji z symulacjami jest to, że angażują ich one w głębokie uczenie się. Jeśli uczniowie mają szansę wypróbować to, czego nauczyli się teoretycznie, będą mieli praktyczny przegląd materiału, a zatem uzyskają głębsze zrozumienie tego, jak rzeczy działają w rzeczywistości.

Znasz to powiedzenie:

Powiedz mi, a zapomnę Pokaż mi, a może zapamiętam Zaangażuj mnie, a nauczę się

Co więcej, symulacje zachęcają do szybkiego uczenia się, dając natychmiastową informację zwrotną dla studentów o rezultatach ich działań. Mogą oni szybko i w bezpiecznym środowisku dowiedzieć się, jak rzeczy działają w rzeczywistości, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Zachęca to studentów do sprawdzania swojej wiedzy na różne sposoby, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań danego problemu.

Trzy kroki do udanej symulacji

Tworzenie wciągających symulacji z dużą ilością znaczących treści nie jest łatwym zadaniem. Zanim zaczniesz tworzyć swoją pierwszą symulację, musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów.

    Przygotowanie Niezależnie od rodzaju symulacji, faza przygotowania jest bardzo ważna. Przed symulacją, studenci muszą poznać teorię stojącą za symulowaną sytuacją. Oznacza to, że muszą zapoznać się z materiałem kursu, na którym będą opierać swoje decyzje podczas symulacji, muszą znać sytuację przedstawioną w symulacji, a także muszą znać cel procesu. Instruktorzy i nauczyciele powinni udostępnić studentom wszystkie niezbędne materiały pomocnicze do przeprowadzenia symulacji, a także przekazać skrypt opisujący sytuację. Zanim rozpocznie się właściwa symulacja, osoby nadzorujące muszą upewnić się, że studenci mają wszystkie niezbędne przyrządy i że wyposażenie laboratorium wspiera symulację, jeśli jest ono potrzebne w procesie. Po zakończeniu procesu planowania symulacja powinna zostać przetestowana na mniejszą skalę, aby zidentyfikować ewentualne problemy. Aktywne uczestnictwo Chociaż czasami ludzie mogą się uczyć tylko poprzez obserwację, w przypadku symulacji to nie wystarczy. Aby symulacja przyniosła pożądany efekt, każdy uczestnik powinien być aktywny podczas procesu. Dobra symulacja jest zaplanowana w taki sposób, aby nie dopuścić do nieaktywnych ról. Każdy uczestnik powinien mieć ważną i niezastąpioną rolę. Instruktorzy powinni zrobić wszystko, aby utrudnić bierność i nagrodzić najbardziej aktywnych studentów, aby pozostali zmotywowani w trakcie procesu. Dyskusja po symulacji Po zakończeniu symulacji ważne jest, aby przeprowadzić dyskusję, która wskaże kluczowe wnioski z procesu. Oprogramowanie symulacyjne i sprzęt symulacyjny mogą mieć system natychmiastowej informacji zwrotnej, ale ważne jest, aby omówić wyniki również z instruktorem. Ważne jest, aby studenci podsumowali to, czego nauczyli się podczas symulacji i wskazali na wszelkie trudności, jakie napotkali podczas procesu. Dzięki informacji zwrotnej, którą otrzymają od prowadzącego, będą mogli skorygować wszystkie popełnione błędy i następnym razem - lub gdy będzie tego wymagało prawdziwe życie - wykonają to, czego się nauczyli, bezbłędnie.

Wnioski końcowe

Symulacje wspierają system edukacji, aby lepiej wyposażyć studentów w praktyczną wiedzę, dzięki czemu, gdy przyjdzie im zmierzyć się z rzeczywistymi sytuacjami w ich przyszłej karierze, będą mogli lepiej wykonywać swoje zadania. Biorąc pod uwagę korzyści oferowane przez symulacje w procesie edukacji, szkoda byłoby je przegapić.