Personalizacja doświadczenia edukacyjnego

Każdy uczeń ma swój indywidualny sposób uczenia się i swoje własne tempo, jeśli chodzi o zajmowanie się różnymi przedmiotami. Czy nie byłoby wspaniale, gdyby nauczyciele mogli zaspokoić wszystkie indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia? Zdecydowanie tak!

Spersonalizowane podejście do uczenia się wiąże się ze zmianą perspektywy, przeniesieniem punktu ciężkości z systemu edukacji na uczniów, dając im większą kontrolę nad procesem uczenia się i łącząc naukę z ich zainteresowaniami, talentami i pasjami.

Podczas gdy koncepcja spersonalizowanego nauczania jest dość stara - nauczyciele od pokoleń starają się dostosować instrukcje do indywidualnych potrzeb uczniów - eksplozja "inteligentnych" technologii dopiero niedawno zaczęła zaznaczać swoją obecność w salach lekcyjnych. Technologia i BYOD odgrywają ważną rolę w rozwoju spersonalizowanego nauczania. Dzięki postępowi technologicznemu, tworzenie środowiska dla spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych nie wydaje się być wysiłkiem o gigantycznych rozmiarach (jak to było w przeszłości), ale raczej łatwym do wykonania zadaniem.

Jak LMS-y wspierają spersonalizowane uczenie się

W dzisiejszych czasach studenci muszą mieć aktywny głos w procesie uczenia się. Systemy LMS wspierają tę potrzebę, a także dają im możliwość wyboru rodzaju materiałów do nauki lub poziomu szczegółowości niezbędnego w przypadku niektórych przedmiotów. Dzięki dostępowi do nowoczesnych systemów zarządzania uczeniem się, studenci mogą być łatwiej zaangażowani w planowanie zajęć i ocenianie. W niektórych przypadkach mogą nawet oceniać samych siebie lub swoich rówieśników. Zachęca się również do samodzielnej pracy, przy minimalnej interwencji lub pomocy nauczyciela oraz do samokontroli, co prowadzi do tego, że uczniowie stają się bardziej samodzielni i niezależni w nauce.

Nauczyciele mogą używać systemów zarządzania nauką jako narzędzia do tworzenia kursów, śledzenia obecności na zajęciach, zarządzania materiałami edukacyjnymi ze scentralizowanego repozytorium, oceniania działań uczniów i wystawiania im ocen. Najlepszą częścią włączenia systemu LMS do codziennej pracy dydaktycznej jest to, że mogą oni korzystać z raportów dostarczanych przez system, aby zidentyfikować potencjalne przeszkody dla każdego ucznia i odpowiednio dostosować wkład i wymagania.

Narzędzia społecznościowe i do współpracy, które zwykle są dołączone do LMS, działają jak dwukierunkowa ulica, wspierając rozmowy zarówno pomiędzy nauczycielem a uczniem, jak i pomiędzy uczniami. Możliwość udzielania - i otrzymywania - ciągłej i znaczącej informacji zwrotnej pozwala na szybszą i konstruktywną komunikację, wspiera rozpoznawanie trudności w nauce i przyczynia się do identyfikacji konkretnych kroków, które należy podjąć, aby poprawić niedociągnięcia.

Spersonalizowane uczenie się - najnowsza moda?

Niektórzy obawiają się, że nawet przy całym postępie technologicznym nauczyciele nigdy nie będą w stanie stworzyć spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych dla każdego ucznia w każdej szkole. Być może mają rację, ale indywidualne podejście zawsze przynosiło lepsze rezultaty niż standardowe.

Inni obawiają się, że cała ta inteligentna technologia wkrótce sprawi, że rola nauczyciela stanie się zbędna. Ale wcale nie musi tak być. Niektóre umiejętności miękkie nigdy nie mogłyby być nauczane przez sztuczne, inteligentne maszyny i wymagają ludzkiego dotyku, aby uczniowie mogli je naprawdę opanować.

Przyjęcie spersonalizowanego podejścia do uczenia się przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom, ponieważ obaj odgrywają aktywną rolę w klasie. Przekształca to sale lekcyjne w dynamiczne i sprzyjające miejsca do rozwoju i nauki. Jest to potężne, daje uczniom możliwość i angażuje ich w samodzielne uczenie się.

Jakie jest Twoje stanowisko na temat spersonalizowanego nauczania? Czy uważasz, że przynosi ono korzyści nauczycielom i uczniom? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji opinii poniżej!