Czy szkoły są naprawdę stworzone do nauki?

Jak uczyć skuteczniej? i Jak uczyć się skuteczniej? to dwa pytania, które nurtują specjalistów i studentów od zarania dziejów edukacji. Nauczanie istnieje od tysięcy lat i wielokrotnie zmieniało się i dostosowywało na przestrzeni dziejów, aby zaspokoić ludzki głód wiedzy. Stale ewoluowało i w końcu stało się masową edukacją, którą wszyscy znamy dzisiaj.

Dzięki masowej edukacji każdy ma prawo do nauki i dostęp do wiedzy, dzięki czemu może przygotować się na wyzwania, które napotka w życiu osobistym i zawodowym. Co ważniejsze, od czasu do czasu system masowej edukacji wydobywa na światło dzienne genialne umysły, które są w stanie zapewnić lepszą przyszłość całej ludzkości.

Dlaczego standaryzacja edukacji mija się z celem

Ale nadal, masowa edukacja ma poważną wadę, a jest nią jej standaryzacja. Istnieją co najmniej dwa główne powody, dla których standaryzacja edukacji nie przynosi korzyści uczącym się i społeczeństwu.

Pierwszym z nich jest to, że standaryzacja pomija różnorodność uczących się. Uczniowie są indywidualnymi istotami ludzkimi, które myślą w różny sposób i uczą się w różny sposób. Chociaż nasze mózgi funkcjonują w podobny sposób, proces poznawczy każdego ucznia może być znacząco różny. Nie odbieramy informacji w ten sam sposób: niektórzy z nas są wzrokowcami, podczas gdy inni mają słuchowe lub dotykowe style uczenia się. Co ważniejsze, różnimy się także sposobem przechowywania i wyszukiwania informacji, których się uczymy.

Aby uczniowie mogli uczyć się efektywnie, muszą być zaangażowani w proces uczenia się. A utrzymanie zaangażowania uczniów przy standardowym nauczaniu jest dość trudne.

Drugim powodem jest to, że standaryzacja pomija różnorodność zawodów, które uczniowie będą musieli wykonywać po ukończeniu szkoły. System szkolny, jaki znamy, został zbudowany w innej epoce i na potrzeby tamtego okresu. Przy całym postępie technologicznym, każdego roku powstaje wiele nowych miejsc pracy, a te miejsca pracy wymagają innowacyjnych umiejętności, których nie da się nauczyć poprzez standardowe nauczanie.

System edukacji musi za tym nadążać, w przeciwnym razie miliony absolwentów uniwersytetów będą gorzej przygotowane do życia we współczesnym świecie i do stale zmieniających się wymagań zawodowych.

Aby zainicjować zmiany w systemie edukacji, musimy pozbyć się strategii strusia. Wiecie, kiedy stosujemy te same stare metody nauczania i chowamy głowę w piasek w nadziei, że zadziałają. Zamiast dążyć do ujednolicenia wyników szkół i uczelni za pomocą często przestarzałych metod nauczania, pracownicy oświaty powinni stworzyć kulturę uczenia się i uczynić z instytucji dydaktycznych epicentrum tej kultury.

Kultura uczenia się w szkołach

Aby wdrożyć skuteczną kulturę uczenia się, musi nastąpić zmiana paradygmatu. Wszyscy powinni skupić się na uczeniu się i na uczeniu uczniów, jak się uczyć, zamiast uczyć ich tego, czego wymagają standardy.

Każdy uczeń chce się uczyć, absolutnie każdy. Problem polega na tym, że uczniowie nie zawsze chcą się uczyć tego, co jest nauczane w ramach standardowych programów nauczania. Dzieje się tak głównie dlatego, że materiały do nauki nie są wystarczająco wciągające, trudno im nadążyć, albo po prostu nie widzą celu tego przedmiotu.

Jeśli chcesz wejść na drogę tworzenia kultury uczenia się w swojej szkole, oto kilka pomysłów, które mogą pomóc Ci zacząć.

Naucz uczniów, jak się uczyć

Uczenie się na pamięć prowadzi do żenująco niskiego wskaźnika retencji i jest ściśle powiązane z edukacją standaryzowaną. Uczniowie polegają na pamięci, by zdać standardowe testy, ale po krótkim czasie nieuchronnie zapominają, czego się nauczyli.

W zdrowej kulturze uczenia się nie ma miejsca na uczenie się na pamięć, a uczniowie są bardziej zaangażowani, jeśli rozumieją powody, dla których powinni się czegoś nauczyć.

Zamiast zapamiętywać definicje, skomplikowane wzory i pojęcia, uczniowie powinni być uczeni, jak znaleźć potrzebne informacje, kiedy ich potrzebują, i jak je wykorzystać. Dobre umiejętności badawcze okażą się ważniejsze w ich karierze zawodowej niż zdolność zapamiętywania ogromnej ilości treści.

Pozwól uczniom wybierać, czego się uczą

Ludzie lubią mieć wybór i możliwość wybrania opcji, która najlepiej pasuje do ich potrzeb. Kiedy ja byłem studentem, najlepsze były moje kursy fakultatywne. Podobała mi się wolność, jaką mi dawały. Zawsze chętnie na nie uczęszczałem i zawsze byłem zaangażowany w każde zajęcia. Nie trzeba dodawać, że moje najlepsze wyniki były właśnie z tych kursów i nadal pamiętam wiele z tego, czego się nauczyłem.

Dając studentom możliwość wyboru uczestnictwa w kursach, które ich interesują, sprawisz, że będą głęboko zaangażowani w proces i będą chcieli uczyć się coraz więcej.

Dostosowywanie treści nauczania

Dostosowywanie treści nauczania na poziomie indywidualnym nie jest jeszcze możliwe, zwłaszcza jeśli mówimy o setkach studentów. Możliwe jest jednak różnicowanie i grupowanie uczniów w oparciu o ich zdolności i style uczenia się oraz dostosowywanie treści nauczania do potrzeb każdej grupy docelowej.

Technologia oferuje wiele opcji tworzenia różnych wersji tych samych treści nauczania. Oprócz tekstu nauczyciele mogą wykorzystywać filmy, screencasty i nagrania audio, aby zaangażować zarówno słuchowców, jak i wzrokowców. Odwrócona klasa - gdzie uczniowie uczą się w domu we własnym tempie, a następnego dnia w szkole rozwiązują zadania, sami lub z resztą klasy i z pomocą nauczyciela - jest strategią, która rozprzestrzenia się w różnych państwach i krajach.

Istnieje wiele środków, takich jak narzędzia multimedialne, aplikacje, platformy edukacyjne, LMS-y i koncepcje nauczania, które mogą pomóc dostosować proces uczenia się i pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy. Szkoły muszą tylko znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Twórz angażujące treści

Wszystkie kursy powinny być angażujące, aby pomóc uczniom skupić się na ścieżce nauki. Zaangażowani studenci będą zwracać uwagę na materiały kursowe i będą w stanie lepiej przechowywać informacje, a ostatecznie będą w stanie łatwiej je odzyskać.

Łatwym sposobem na stworzenie angażujących kursów jest dodanie elementu zabawy i być może odrobiny rywalizacji. Sprawiając, że cały kurs stanie się grą, poważną grą, możesz przekształcić cały proces uczenia się w dążenie do zdobycia wiedzy, a studenci będą rywalizować ze sobą, aby uczyć się lepiej i szybciej.

Nie zapominaj o ocenie

Ewaluacja wyników jest niezbędna, jeśli chcemy stale ulepszać strategie nauczania i realizować cele edukacji. Proces uczenia się powinien być analizowany na podstawie informacji zwrotnych od uczniów, a także na podstawie ich osiągnięć. Pracownicy oświaty muszą być przeszkoleni w zakresie gromadzenia danych i analizowania uzyskanych informacji, ale co ważniejsze, muszą wiedzieć, jak je interpretować.

Tylko identyfikując i rozwiązując istniejące problemy, mogą pomóc zmienić system edukacji tak, by lepiej odpowiadał obecnym i przyszłym potrzebom.

Potrzeba uczenia się jest zakodowana w naszych genach, inaczej nie bylibyśmy w stanie przystosować się i przetrwać. Ta potrzeba jest niekończąca się i napędza pragnienie zdobywania coraz większej wiedzy. Tworząc kulturę uczenia się w szkołach, możemy sprawić, że uczenie się będzie procesem trwającym naprawdę całe życie.