Blog

Kto może pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

Perspektywa budżetowa Unii Europejskiej nadal pozwala na pozyskiwanie dotacji zarówno dla mikro, małych jak i średnich przedsiębiorstw. W ramach szerokich możliwość finansowania w różnych obszarach aktywności zawodowej właściciele firm mają możliwość ubiegania się o dotacje...

Ile się czeka na odszkodowanie? Wysokość odszkodowania a rozmiar...

Jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza? Podmiot odpowiedzialny za szkodę ponosi odpowiedzialność wobec powoda. Jest to również tzw. odpowiedzialność odszkodowawcza. Ma ona miejsce wówczas, gdy podmiot swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządza szkodę. Kodeks cywilny określa...

Ile kosztuje tłumaczenie na angielski?

Na świecie ludzie posługują się setkami języków oraz różnego rodzaju dialektów. Trzeba jednak przyznać, że są pewne języki, które można usłyszeć w wielu krajach świata, chociażby z ust turystów. Takim językiem jest angielski. Wydawanych jest w nim mnóstwo publikacji naukowych...

ISTE 2021: kiedy technologia ed-tech spotkała się z pasją

Jeśli zapytasz jakiegokolwiek Europejczyka o jego opinię na temat USA, założę się, że w wielu odpowiedziach pojawi się słowo "duży" lub jakikolwiek jego synonim: szerokie drogi, duże samochody, wysokie budynki, wielkie filiżanki kawy, porcje jedzenia wielkości jumbo, wielkie uśmiechy...