Kto może pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

Perspektywa budżetowa Unii Europejskiej nadal pozwala na pozyskiwanie dotacji zarówno dla mikro, małych jak i średnich przedsiębiorstw. W ramach szerokich możliwość finansowania w różnych obszarach aktywności zawodowej właściciele firm mają możliwość ubiegania się o dotacje, które pomogą w rozwoju firmy. Fundusze takie dostępne są w Programach Operacyjnych, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. Jednak nadal wielu przedsiębiorców nie wie, w jaki sposób może ubiegać się o takie fundusze. Zatem, gdzie zasięgnąć informacji na temat pozyskania funduszy europejskich? Czy istnieją firmy udzielające wsparcia w pozyskaniu dotacji? Sprawdź kto i w jaki sposób może pozyskać dotacje na rozwój działalności!

Osoba fizyczna, grupa nieformalna: kto może wnioskować o dotację z UE?

Budżet Unii Europejskiej daje korzyści w sposób bezpośredni bądź pośredni, dla wszystkich obywateli Unii. Wspiera nie tylko naukowców czy studentów, ale również przedsiębiorców czy regiony i miasta. Obecnie każdy obywatel może złożyć wniosek o dotacje bądź finansowanie za pośrednictwem środków unijnych. Z uwagi na wiele programów finansowania, należy zapoznać się z regulaminem, odpowiednimi wymogami, a także tym czy się kwalifikuje na dany rodzaj finansowania.

Dla osób fizycznych przewidziane jest tak samo finansowania jak i dotacje płynące ze środków unijnych. Jednak pozyskiwanie funduszy unijnych dla osób indywidualnych obarczone jest pewnymi wymagania formalnymi, które każdy wnioskodawca musi spełnić. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie o dotacje unijne może się starać osoba fizyczna, która pragnie założyć działalność gospodarczą. Co ważniejsze Unia Europejska w dużym stopniu ułatwia proces pobierania dotacji dla takich grup jak rolnicy, uczniowie szkół średnich, bezrobotni, a także osoby do 25 roku życia. Niemniej należy pamiętać, że w praktyce, każda osoba fizyczna, która chce ubiegać się o dotacje unijne, musi przejść bardzo rygorystyczną selekcję. Podczas tej selekcji weryfikowany jest biznesplan, pomysł na biznes, a także wiele innych elementów działalności, które będą miały wpływ na przyznanie bądź nieprzyznanie dotacji.

Niewątpliwie bardzo duża ilość dostępnych programów wsparcia finansowego dla osób poniżej 30 roku życia to doskonała alternatywa, a też okazja na próbę stworzenia własnego biznesu. W licznych programach można znaleźć dotacje, które są bezpośrednio skierowane do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy matek. Należy jednak wiedzieć, że większość projektów jest dzielona na różne regiony Polski. Dzieje się tak z uwagi, że celem programów jest kierowanie ich w takie miejsca, gdzie ludzie mierzą się z największym ubóstwem. Natomiast z uwagi na dużą ilość takich programów, każda osoba fizyczna, obecnie nawet te po 45 roku życia mogą znaleźć również dla siebie ciekawe propozycje dotacji bądź finansowania pomysłów zawodowych.

Kto udziela wsparcia w pozyskiwaniu funduszy unijnych?

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej została ona jednym z beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o środki unijne na finansowanie pomysłów swoich obywateli. Przed ludźmi otworzyła się możliwość pozyskiwania bezzwrotnych dotacji bądź mikropożyczek w ramach rozwoju działalności gospodarczych. Tego rodzaju fundusze to niewątpliwie doskonała szansa również dla wszystkich firm, którym brakuje odpowiednich środków na finansowanie działalności. Ze wsparcia może skorzystać niemal każdy. Jednak niewiele osób wie, w jaki sposób zwiększyć własne szanse na uzyskanie dofinansowania.

Na dzień dzisiejszy istnieje na rynku wiele firm, które zajmuje się profesjonalną pomocą w zakresie pozyskiwania dotacji dla swoich klientów. Wiedza oraz doświadczenie osób, które zajmują się zdobywaniem dotacji to nieocenione narzędzie, które już na starcie zwiększa szanse wnioskodawców na pozytywne rozpatrzenie. Takie firmy kompleksowo zajmują się przygotowywaniem skutecznych wniosków, których celem jest maksymalizowanie szans na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Poprzez analizę potrzeb każdego klienta, tworzony jest indywidualny wniosek, wraz z uwzględnieniem najważniejszych aspektów w ramach pozyskania finansowania. Każdy wniosek tworzony jest w oparciu o ekspertyzy i opinie ekspertów z danej dziedziny. Często do takich informacji obywatele nie mają dostępu. Ponadto każda firma świadcząca pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych nawiązuje bezpośrednie relacje z jednostkami naukowymi i badawczymi, dzięki czemu późniejsze doradztwo w zakresie przygotowania wniosku jest bardzo trafne. Tym samym skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, znacznie zwiększa szanse uzyskania akceptacji wniosku o finansowanie działalności.