Wyzwania związane z mobilnym nauczaniem w klasie i jak im sprostać

Podczas gdy fizyczna struktura klasy z uczniami siedzącymi przy biurkach w rzędach może wyglądać znajomo dla większości, eksplozja urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu w rękach tych uczniów zdecydowanie zmieniła sposób, w jaki uczniowie wchodzą w interakcje ze sobą, ze swoimi nauczycielami, z większą społecznością edukacyjną oraz z materiałami dydaktycznymi.

Jest to szczególnie widoczne w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy szkoły coraz częściej przyjmowały mobilne nauczanie jako główną inicjatywę, korzystając z programów BYOD i 1:1 oraz inwestując w tablety, aby zapewnić swoim uczniom dostęp do bogactwa odpowiednich treści edukacyjnych i możliwości uczenia się.

Mobilni uczniowie

Młodzi studenci radzą sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o posiadanie urządzeń mobilnych. Ostatnie badanie Pearson Student Mobile Device Survey jasno stwierdza, że liczba uczniów, którzy regularnie korzystają z tabletów wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. 78% uczniów szkół podstawowych, 69% gimnazjalistów i 49% licealistów korzysta obecnie z tabletu w swoim życiu szkolnym. Dane dotyczące smartfonów są nieco niższe, ale nie powinno to dziwić, ponieważ smartfony i tak nie są najbardziej preferowanym urządzeniem mobilnym wspierającym naukę uczniów.

Tablety są numerem jeden, jeśli chodzi o naukę w klasie, ponieważ plasują się gdzieś pośrodku między niezawodnością laptopów a mobilnością smartfonów. To, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla uczniów, to fakt, że mogą oni mieć dostęp do aplikacji edukacyjnych na tabletach. Aplikacje do nauki pozwalają studentom przechodzić przez kursy online bez połączenia z Internetem. Dane z tego samego badania Pearsona mówią, że 50% uczniów szkół średnich korzysta z aplikacji edukacyjnych, a odsetek ten wzrasta w przypadku uczniów szkół podstawowych.

Wyzwania związane z wprowadzeniem mobilnego nauczania w klasie

Uczniowie mają dostęp do urządzeń mobilnych, z których mogą korzystać w klasie i poza nią - własnych lub dostarczonych przez szkołę - co jest obecnie raczej normą niż wyjątkiem. Jednak to gorączkowe przyjęcie urządzeń mobilnych w nauczaniu postawiło przed liderami edukacji wiele nowych wyzwań.

Projektowanie materiałów dydaktycznych na urządzenia mobilne

Niezależnie od tego, czy mówimy o tworzeniu mobilnych kursów i materiałów edukacyjnych od podstaw, czy też o dostosowaniu już dostępnych do ograniczeń mobilnego designu, edukatorzy mają pełne ręce roboty. Muszą pamiętać, że materiały edukacyjne, które tworzą muszą być zgodne z różnymi standardami, dobrze wyświetlać się na ekranach o różnej wielkości i być kompatybilne z różnymi systemami operacyjnymi.

Zapobieganie problemom związanym z bezpieczeństwem i prywatnością

Wszystkie urządzenia mobilne w szkole mają dostęp do wrażliwych danych: danych osobowych uczniów, ich rodziców, wyników i planów nauczania, danych zawodowych pracowników, a nawet informacji zarządczych. Dane te muszą być chronione, bez względu na to, z jakiego urządzenia mają do nich dostęp. Bezpieczny system LMS może zapobiec wielu niepożądanym problemom związanym z bezpieczeństwem online dzięki automatycznym kopiom zapasowym, ochronie hasłem, stronom internetowym z białą listą, silnym ustawieniom różnych poziomów dostępu dla użytkowników i tak dalej.

Radzenie sobie z łącznością i żywotnością baterii

Technologia edukacyjna może rozwijać się w szybkim tempie, ale infrastruktura internetowa w wielu instytucjach edukacyjnych często jest przeciążona, gdy korzysta z niej tak wiele urządzeń w tym samym czasie. Dlatego też dyrekcja szkoły musi dbać o aktualizację jej możliwości. Co więcej, muszą opracować plan B dla każdego użytkownika, który może mieć problemy z ładowarkami i wspólnymi gniazdkami elektrycznymi.

Unikanie ryzyka rozproszenia uwagi

Odkładając na bok czynniki fizyczne, nauczyciele muszą upewnić się, że urządzenia mobilne w klasie nie są wykorzystywane do celów innych niż nauka. Łatwo jest uczniom wysyłać SMS-y z przyjaciółmi, grać w gry, oglądać śmieszne filmiki, przeglądać kanały mediów społecznościowych, a nawet odbierać telefony. Smartfony i tablety są przecież urządzeniami komunikacyjnymi. Nie oznacza to jednak, że uczniowie zawsze będą się rozpraszać; interesujące zadanie edukacyjne sprawi, że pozostaną zaangażowani i będą używać swoich urządzeń mobilnych w celu zwiększenia efektywności nauki.

Mierzenie wyników

Szybkie tempo zmian w zakresie wykorzystania urządzeń mobilnych w klasie czasami przesłaniało przemyślaną ocenę skuteczności obecnych strategii mobilnego uczenia się lub zbadanie, w jaki sposób i dlaczego pewne rodzaje wdrożeń wpłynęły na osiągnięcia uczniów bardziej niż inne. Mobilne uczenie się nigdy nie jest samodzielnym działaniem, więc nauczyciele mogą mieć duże trudności z dokładnym określeniem, w jaki sposób wykorzystanie urządzeń mobilnych w klasie poprawiło - lub nie - wyniki uczniów w nauce.

Odnalezienie korzyści z wprowadzenia urządzeń mobilnych

Przede wszystkim, administratorzy szkół i okręgów borykają się z problemem, w jaki sposób podnieść poziom wykorzystania urządzeń mobilnych ze sporadycznych, angażujących zajęć do bogatych w instrukcje doświadczeń edukacyjnych. Jedną rzeczą jest włożenie urządzeń mobilnych w ręce uczniów, a zupełnie inną - wykorzystanie tej technologii w najbardziej efektywny sposób. Podróż mobilnego uczenia się w klasie dopiero się rozpoczęła i od każdego nauczyciela zależy, czy znajdzie w tym wartość.

Podsumowując

Technologia mobilna ma ogromny potencjał, by poprawić jakość nauczania i przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników w nauce przez wszystkich uczniów. Jednak samo istnienie technologii mobilnej w klasie nie wystarczy, aby to osiągnąć. Nauczyciele muszą w pełni wykorzystać jej potencjał. Potrzebują więc wszelkiego wsparcia, jeśli mają przezwyciężyć wszystkie powyższe wyzwania związane z mobilnym nauczaniem i na nowo zdefiniować rolę, jaką urządzenia mobilne odgrywają w klasie.